Օրինակ ՝ տանիքածածկույթ և ընդհանուր պալետային կծիկ եղունգներ